19/01/2015

Wijziging samenstelling (Vlaams) Interministerieel Comité voor de Distributie

Op 16 januari 2015 naam de Vlaamse regering deze beslissing:

'Myriam Parys wordt aangesteld als regeringsafgevaardigde in het Interministerieel Comité voor de Distributie. Aan Mehdi Koocheki wordt eervol ontslag verleend. Johan Hanssens wordt aangesteld als plaatsvervanger van de regeringsafgevaardigde ter vervanging van Greg Verhoeven, aan wie eervol ontslag wordt verleend'.

Er is nog geen publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurd.
Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Handelsvestigingen ICD