25/06/2021

Wanneer is er sprake van een op maat geschreven bestek?

De Raad van State stelt in het arrest nr. 251.067 van 25 juni 2021 dat 'zelfs indien in het bestek hier en daar bepaalde omschrijvingen uit documentatie afkomstig van de gekozen inschrijver zouden zijn overgenomen, dan lijkt zulks op zichzelf nog niet noodzakelijk te moeten leiden tot de conclusie van een zodanig favoritisme ten voordele van die inschrijver, dat de concurrentie fundamenteel is aangetast. Bepaalde andere omschrijvingen zijn mogelijks dan uit de documentatie van andere marktspelers gehaald'. 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Overheidsopdrachten
Meer tags?