14/06/2022

Vlaamse regering trekt beslissingsbevoegdheid inzake grootschalige windturbines naar zich toe

Vanaf 1 september 2022 zullen vergunningsaanvragen voor windturbinesprojecten en windturbines vanaf 1.500 kW in eerste (en enige) aanleg behandeld worden door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering wijzigde daartoe op 10 juni 2022 het Omgevingsvergunningsbesluit.

De wijziging zou ingegeven zijn omwille van eenvormigheid, cumulatieve effecten en vereiste expertise. Een en ander impliceert ook dat tegen een vergunnings- of weigeringsbeslissing enkel nog maar beroep openstaat bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Het besluit en de nota aan de Vlaamse regering vindt u hier en hier

Meer tags?