18/10/2012

VLAREBO wijzigt op 1 januari 2013

Binnenkort worden opnieuw enkele wijzigingen doorgevoerd aan het VLAREBO. Deze wijzigingen werden reeds principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en zouden in werking treden op 1 januari 2013, met uitzondering van de wijzigingen aan de bepalingen in verband met retributiekosten.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- de retributiekosten voor het afleveren van een bodemattest zullen voortaan 50 euro bedragen in plaats van 30 en 200 euro in plaats van 120 (artikel 215 VLAREBO, treedt in werking op 1 november 2012)
- er wordt voorzien in de mogelijkheid tot cofinanciering voor de uitvoering van bodemsaneringswerken: particulieren en bedrijven zullen in bepaalde gevallen een tegemoetkoming kunnen genieten voor saneringskosten
-versoepeling van de regeling inzake  bodempreventie- en bodembeheersplannen:
 o.a. driejaarlijkse i.p.v. jaarlijkse controle
Stel hier je vraag bij dit blogbericht


VLAREBO
Meer tags?