08/06/2022

Aanpassing rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De stijging van de index van de consumptieprijzen heeft ook een aanpassing van de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot gevolg. 

Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding bedraagt vanaf vandaag 770 euro, het minimumbedrag 154 euro en het maximumbedrag 1540 euro.

Let op, deze aanpassing is reeds van toepassing op vorderingen ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 1 december 2021. 

Het Ministerieel besluit van 1 juni 2022 tot wijziging van de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingevolge de stijging van de consumptieprijsindex werd op 8 juni 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer tags?