27/03/2020

#coronavirus (31). Verlenging proceduretermijnen Raad voor Vergunningsbetwistingen en Handhavingscollege

De Vlaamse regering nam deze middag de beslissing tot verlenging van de beroeps- en andere proceduretermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege:

'Het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid machtigt de Vlaamse Regering om regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen. In dit kader keurt ze nu een uitvoeringsbesluit bij het decreet goed met maatregelen specifiek gericht op de (procedurele) werking van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, meer specifiek de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege. Zo worden onder meer de termijnen om een beroep in te stellen, maar ook de andere lopende proceduretermijnen, verlengd met 30 dagen.'

Van zodra het uitvoeringsbesluit gepubliceerd wordt, vindt u het hier terug.

Meer tags?