19/03/2020

#coronavirus (21) Wat zijn de gevolgen van een opschorting van werven door het coronavirus in hoofde van de aanbestedende overheid?

De Confederatie Bouw raadt zijn leden aan:

'Wat met mijn contractuele relatie tot de opdrachtgever, indien de werf wordt geschorst?.

Op dit moment raadt de Confederatie Bouw u het volgende aan: 
• indien uw opdrachtgever beslist heeft om de werf te schorsen, vraag hem om dit schriftelijk te bevestigen dat hij dit gedaan heeft omwille van het coronavirus (dit zal u helpen om uw dossier te staven voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) en meld uw opdrachtgever ook schriftelijk dat dit een impact zal hebben op de termijn en de kostprijs van de werken (...)
• indien u als aannemer beslist te schorsen, staaf en documenteer uw beslissing goed, meld dit uiteraard schriftelijk aan de opdrachtgever  en stel  overleg  voor om samen de schade zoveel als mogelijk te beperken (...)'.

De opdrachtgever (bv. aan aanbestedende overheid) zal tweemaal nadenken alvorens een werf zelf stil te leggen.

Lees hier de 'Extra Bouwflash Coronavirus' van de Confederatie Bouw waarin het verschil wordt toegelicht tussen overmacht, onvoorziene omstandigheden, die dan weer te onderscheiden zijn met een schorsing van de werken op initiatief van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Boven deze bekende rechtsfiguren is noodwetgeving niet uit te sluiten. 

Lees ook ons coronabericht (6) Bijzondere maatregel inzake federale overheidsopdrachten.

 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona Overheidsopdrachten