01/12/2016

Sofie spreekt op 5de studiedag Overheidsopdrachten georganiseerd door Escala op 9 december 2016 te Nazareth

Ze bespreekt hierbij de nieuwe regelgeving in verband met concessies. De nieuwe richtlijn 2014/23/EU voorziet in een volledig afzonderlijke regeling voor zowel de concessie van openbare werken als de concessie van openbare diensten. De beide vormen worden nu samen geregeld en worden voorzien van hun eigen, duidelijke gunningsregels. De Belgische wetgever regelt de omzetting van deze richtlijn in een gloednieuwe wet, waarvan Sofie de regels graag met u overloopt.

Meer tags?