11/12/2020

Jan Beleyn en Hanna Biebauw schrijven artikel in Storm: ‘Vastgestelde maxima zijn geen dogma bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening’.

In het artikel wordt, aan de hand van het arrest RvVb 4 februari 2020, nr. RvVb-A-1920-0507, nv Manimmo, besproken in hoeverre de vergunningverlenende overheid het aangevraagde nog kan/mag toetsen aan de criteria van de goede ruimtelijke ordening, wanneer maximumvoorschriften opgenomen zijn in bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen die de projectsite mee vorm geven.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Hanna Biebauw Jan Beleyn
Meer tags?