16/12/2019

Leandra Decuyper schrijft artikel in TOO over de vernietiging van de retroactieve vervalregeling voor handelsvestigingsvergunningen (TOO 2019/4, 422)

Leandra bespreekt in het artikel het arrest nr. 51/2018 van het Grondwettelijk Hof van 26 april 2018 waarbij het Grondwettelijk Hof de Vlaamse decreetgever terugfloot wat betreft de retroactieve vervalregeling voor handelsvestigingsvergunningen.

Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid introduceerde een sterk aangepast vervalregime voor handelsvestigingsvergunningen. Zo vervalt een handelsvestigingsvergunning thans als de vergunde kleinhandelsactiviteiten niet worden aangevangen binnen de 5 jaar na afgifte van de vergunning, alsook wanneer de kleinhandelsactiviteiten voor meer dan 5 opeenvolgende jaren onderbroken worden. Bovendien schorst een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een eventueel cassatieberoep bij de Raad van State de vervaltermijn. Het DIHB voorzag evenwel ook in een bepaling die het mogelijk maakte dat op datum van de inwerkingtreding van het DIHB vervallen handelsvestigingsvergunningen plots opnieuw tot leven kwamen. Het Grondwettelijk Hof floot de Vlaamse decreetgever op dit punt terug, waardoor ook de retroactieve inwerkingtreding uit het retail-landschap verdween.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Leandra Decuyper Handelsvestigingen
Meer tags?