27/03/2020

#coronavirus (32). Vlaamse regering past ook termijnen en verplichtingen inzake ruimtelijke processen aan

De Vlaamse regering nam deze middag tevens een uitvoeringsbesluit aan houdende aanpassing van de termijnen en verplichtingen bij ruimtelijke processen:

'Het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid machtigt de Vlaamse Regering om regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen. In dit kader keurt ze nu een uitvoeringsbesluit bij het decreet goed met reglementering rond de procedures voor ruimtelijke beleidsplanning, ruimtelijke uitvoeringsplannen, complexe projecten, plan-milieueffectenrapportage, stedenbouwkundige verordeningen en planologische attesten. De termijnverlengingen en extra flexibiliteit die gegeven worden in dit besluit, hebben tot doel de gevolgen van de coronacrisis die een normaal verloop van de procedures verhinderen, waarbij de rechtsbescherming van belanghebbenden of derden beperkt wordt door de restrictieve maatregelen uitgevaardigd door de federale regering (onder meer met betrekking tot essentiële verplaatsingen en social distance regels) of in geval van het uitvallen van de administratie door ziekte, op te vangen en te milderen.'  

Van zodra het uitvoeringsbesluit gepubliceerd wordt, vindt u het hier terug. 

 

Meer tags?