11/05/2021

Isabelle Verhelle publiceert over de opname in vergunningenregister (STORM 2021/1)

In het besproken arrest RvVb 28 januari 2021, nr. RvVb-A-2021-0573, na cassatie oordeelt de RvVb nu blijkbaar dat zijn bevoegdheid om kennis te nemen van beroepen tegen registratiebeslissingen betrekking zou hebben op alle beslissingen van de schepencolleges over de opname of niet-opname van gegevens in het vergunningenregister, in het algemeen. Hiermee zou dan een serieuze verbreding van de rechtsmacht van de RvVb aan de orde zijn. Nochtans lijkt het cassatiearrest van de RvS de RvVb er enkel toe te nopen zich bevoegd te verklaren voor beroepen gericht tegen alle beslissingen over vermoedens van vergunning, ook wanneer het niet gaat om een decretaal vermoeden van vergunning.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Isabelle Verhelle Plannen- en vergunningenregister
Meer tags?