07/02/2018

Plan-MER-integratiespoor doorstaat toets Grondwettelijk Hof

Bij verzoekschrift van 22 november 2016 werd een beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van het decreet van het Vlaamse Gewest van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten (BS 19 augustus 2016) door de vzw 'Aktiekomitee Red de Voorkempen', de vzw' Ademloos', de vzw 'Straatego' en een aantal particulieren.   In 4 van de 5 middelen werd een miskenninng van het Verdrag van Arhus ingeroepen, in samenhang met de ene of andere grondwetsbepaling.

Alle middelen werden door het Grondwettelijk Hof verworpen met arrest nr. 13/2018 van 7 februari 2018.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven MER Vlaams omgevingsrecht
Meer tags?