12/02/2021

Het leegstandsregister voortaan in de Vlaamse Codex Wonen 2021

Het leegstandsregister uit artikel 2.2.6 van het Decreet grond- en pandenbeleid maakt sinds 1 januari 2021 deel uit van de Vlaamse Codex Wonen (boek 2: Organisatie van het woonbeleid, deel 2. Lokaal woonbeleid, titel 3. Leegstandsregister).

Deze nieuwe Codex, goedgekeurd op 17 juli 2020, is op 1 januari 2021 in werking getreden en bundelt de Vlaamse Wooncode en tal van andere aspecten van het Vlaamse woonbeleid.

De bepalingen inzake het leegstandsregister zijn inhoudelijk ongewijzigd gebleven.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Lene De Vlieger Sofie Logie Leegstand
Meer tags?