29/04/2022

Jan Beleyn en Merlijn De Rechter schrijven artikel in TROS: een (louter) commercieel of concurrentieel belang volstaat bij het aanvechten van (elke) omgevingsvergunning (TROS, afl. 105 (2022), 79-85)

Jan en Merlijn publiceerden onlangs een noot in TROS bij het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 juni 2021 (GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021). In dat arrest bevestigt het Grondwettelijk Hof dat een derde-benadeelde – het betrokken publiek – een belang kan enten op een zuiver commercieel of concurrentieel nadeel om op ontvankelijke wijze administratief beroep in te dienen. Een jarenlang debat lijkt hiermee beslecht, al wordt een en ander ook kritisch benadert.

Meer tags?