29/12/2011

De auteursrechtelijke bescherming van bouwplannen

Bouwplannen zijn in beginsel auteursrechtelijk beschermd. Zo oordeelde de Vlaamse Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur op 20 mei 2005 dat een gemeente op grond van de openbaarheidsreglementering een aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning moet overmaken, maar met uitzondering van de bouwplannnen aangezien deze auteursrechtelijk beschermd zijn.

In een arrest van 3 mei 2011 oordeelde het hof van beroep te Brussel dat, minstens in het kader van een geschil, de auteursrechtelijke bescherming niet kan ingeroepen worden om inzage in bouwplannen te weigeren:

"Op de zitting van 4 april 2011 verklaart de raadsman van P. M. en H. F. dat de raadsman van S. W. de plannen niet kon ontvangen van de stad H. om auteursrechtelijke redenen.

Het hof ziet geen auteursrechtelijke redenen voor de stad om geen kopie van de vergunning en de plannen af te leveren. De eventuele aanwending van de plannen voor de bewijsvoering vormt geen gebruik in de zin van artikel 1 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en op het te wijzen arrest, een officiële akte van de overheid, bestaat overeenkomstig artikel 8 §2 van dezelfde wet geen auteursrecht. 

Voor zoveel als nodig merkt het hof op dat de vergunning en de plannen bestuursdocumenten zijn in de zin van artikel 2 van het Vlaams Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en in beginsel voorwerp zijn van passieve openbaarheid. Het blijkt niet a priori dat een van de uitzonderingen van artikelen 11 tot en met 15 aan de orde is. 

Een en ander is overigens zonder belang, gelet op de uitvoerbaarheid van huidige toepassing van artikel 878 van het Gerechtelijk Wetboek."
Meer tags?