22/12/2021

Sofie Logie spreekt over aandachtspunten bij het gunnen van overheidsopdrachten (Utopix, 9 februari 2022)

Uitstel is geen afstel. Inmiddels is de nieuwe datum bekend voor het livewebinar over aandachtpunten bij het gunnen van overheidsopdrachten. Sofie Logie zal o.m. een antwoord geven op volgende vragen:

- Hoe zie ik als aanbestedende overheid het bos door de bomen van de verschillende plaatsingsprocedures?
- Kan ik ervaring gebruiken als een gunningscriterium?
- Wat is het onderscheid met het vragen van referenties als een selectiecriterium?
- Moet ik als inschrijver al mijn troeven reeds in mijn offerte opnemen of is dit juist heel onverstandig?
- Kan ik vragen om mijn offerte mondeling te mogen toelichten?
- Hoe zorg ik ervoor dat niet al mijn informatie uit mijn offerte in het gunningsverslag wordt overgenomen en op die manier aan de andere inschrijvers kenbaar wordt gemaakt ?

Meer weten? Klik hier.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Sofie Logie Gunningscriteria
Meer tags?