27/04/2022

Overmacht als verweermiddel tegen het registratieattest voorafgaand aan de leegstandsbelasting

Overmacht is een traditioneel verweermiddel bij de belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

De fiscale rechter te Brussel geeft aan dat het te vroeg is om dit middel op te werpen tegen het aan de leegstandsbelasting voorafgaande registratieattest. Het kan enkel worden ingeroepen tegen de leegstandsheffing zelf: 

‘In de mate dat eiseres zich op overmacht beroept, wordt vastgesteld dat bij de beoordeling van de registratie in de inventaris van een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte, de overmacht geen rol kan spelen. 

(…)

Bijgevolg is de inventaris te beschouwen als een beleidsinstrument en is de opname in de inventaris duidelijk te onderscheiden van de vestiging van een heffing’. 

Referentie: Rb. Brussel 7 januari 2022, 2019/2859/A (PUB507599-2)

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Fien Duymelinck Lokale belastingen
Meer tags?