03/03/2020

Inventaris Onroerend Erfgoed voor de provincie Vlaams-Brabant gaat in openbaar onderzoek

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

De Inventaris Onroerend Erfgoed geeft een overzicht van het waardevol erfgoed in Vlaanderen. Zowel archeologisch, bouwkundig, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen, goed voor meer dan 90.000 erfgoedobjecten in totaal. De opname op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed creëert en aantal rechtsgevolgen waarmee u rekening mee zult moeten houden. Voor elk beschermd onroerend goed geldt zo o.m. het actief en passief behoudsbeginsel. Dit betekent dat je het beschermd goed in goede staat moet houden door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en onderhoudswerken uit te voeren en dat het verboden is om een beschermd onroerend goed te ontsieren, te beschadigen, te vernielen of de erfgoedwaarden ervan aan te tasten. Het betekent ook dat je verplicht bent het beschermd onroerend goed als een goede huisvader te beheren en het dus niet mag verwaarlozen.

De opname heeft dus een zekere impact op eventuele toekomstige projecten. 

Deze 'nieuwe inventaris' gaat aldus in openbaar onderzoek. U kunt o.m. als eigenaar bezwaar indienen. Het dossier kan je vanaf 2 maart raadplegen op de website. Er kan tot en met 30 april 2020 bezwaar ingediend worden. 

Bij vragen, aarzel dus niet ons te contacteren. 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Merlijn De Rechter Erfgoed Vlaams omgevingsrecht
Meer tags?