02/07/2013

Voorstel voor richtlijn E-facturering bij overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft op 26 juni 2013 een voorstel ingediend voor een richtlijn inzake e-facturering bij overheidsopdrachten.
E-facturering is een belangrijke stap in de richting van een papierloze overheidsadministratie (e-government) in Europa - een van de prioriteiten van de Digitale Agenda - en biedt potentieel voor aanzienlijke economische en milieuvoordelen. De Commissie schat dat de overstap naar e-facturering bij overheidsopdrachten in de hele EU kan leiden tot besparingen van maximaal 2,3 miljard euro.
Meer tags?