24/03/2020

Nieuwe oproep voor Brownfieldconvenanten

VLAIO lanceert 10e oproep voor Brownfieldconvenanten. Met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ steunt de Vlaamse Regering ontwikkelaars en investeerders die een site, die gekenmerkt wordt met een problematiek van leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling, etc., en haar omgeving nieuw leven willen inblazen.

Via een convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarnaast worden tussen alle betrokken administraties, instanties en personen klare en duidelijke werkafspraken gemaakt, zodanig dat bij de aanvang van het project meteen duidelijkheid wordt gegeven over bepaalde temporele en procedurele vereisten en verwachtingen. Het brownfieldconvenant sluit op die wijze een aantal intrinsieke voordelen in, met name de samenwerking en synergie tussen de verschillende projectbetrokkenen. 

De 10e oproep Brownfieldconvenanten richt zich naar projecten die aansluiten bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid enerzijds en die zich richten op de (her)ontwikkeling van stortplaatsen anderzijds.

De indieningsperiode loopt van 20 april 2020 tot en met 11 mei 2020 (16.00 u). 

Alle informatie vindt u hier.

Bij vragen, weet u ons uiteraard te vinden. 

Meer tags?