09/01/2017

Kaart met van archeologienota vrijgestelde gebieden uitgebreid

Op 5 januari 2017 werd de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt - en waarvoor derhalve geen archeologienota dient te worden opgemaakt - uitgebreid.

Bij het aanvragen van een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning een in een gebied waar geen archeologische erfgoed te verwachten valt, dient geen archeologienota bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden.

Door de uitbreiding van deze gebieden wordt het aantal vrijgestelde zones van 2519 naar 3636 zones uitgebreid. De oppervlakte van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, stijgt daarmee van 1,55% van het totale oppervlak van Vlaanderen naar 1,78%.
Wij gaan er evenwel van uit dat deze uitbreiding niet de laatste was en in de toekomst bijkomende zones zullen vastgesteld worden. 

De uitgebreide kaart via het geoportaal
Meer informatie over de gevallen waarin wel een archeologienota vereist is, vindt u hier.

Meer tags?