23/01/2017

Steve Ronse en Deborah Smets publiceren hoofdstuk ‘Vergunningen – Algemeen’ in het boek ‘Contractuele Clausules. Koop onroerend goed’ (BALLON, G.-L., DE DECKER, H., SAGAERT, V. e.a., Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 807)

In deze bijdrage gaan Steve en Deborah kort in op de stedenbouwkundige aspecten van een verkoopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. Zo wordt nagegaan of de stedenbouwkundige vergunning een constitutief element van de aannemingsovereenkomst is, hetgeen samengaat met de vraag of de overeenkomst al dan niet kan worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen voor de aannemingsovereenkomst zijn wanneer de stedenbouwkundige vergunning miskend wordt.

Meer tags?