09/11/2021

Sofie Logie spreekt over aandachtspunten bij het gunnen van overheidsopdrachten (Utopix, 25 november 2021)

Tijdens dit livewebinar biedt Sofie o.m. een antwoord op volgende vragen:

- Hoe zie ik als aanbestedende overheid het bos door de bomen van de verschillende plaatsingsprocedures?
- Kan ik ervaring gebruiken als een gunningscriterium?
- Wat is het onderscheid met het vragen van referenties als een selectiecriterium?
- Moet ik als inschrijver al mijn troeven reeds in mijn offerte opnemen of is dit juist heel onverstandig?
- Kan ik vragen om mijn offerte mondeling te mogen toelichten?
- Hoe zorg ik ervoor dat niet al mijn informatie uit mijn offerte in het gunningsverslag wordt overgenomen en op die manier aan de andere inschrijvers kenbaar wordt gemaakt ?

Meer weten? Klik hier.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Sofie Logie Gunningscriteria
Meer tags?