14/07/2015

Nieuwe Publius-referentie! Begeleiding en opmaak van afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in agrarisch erfgoed.

Publius zal in deze optreden als onderaannemer van SumResearch in een studieopdracht voor het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het spreekt voor zich dat Publius zich zal buigen over de juridische vragen en problematieken.