05/06/2020

Meindert Gees schrijft noot ‘De verticale werking van bestemmingsvoorschriften: overstijgen bestemmingsplannen de bodem?’ (TROS 2019, nr. 96, 285-293)

De Raad voor Vergunningsbetwistingen erkent dat de wieken van een windturbine een impact kunnen hebben op het onderliggende bestemmingsgebied. Dit oordeel lijkt haaks te staan op eerdere uitspraken van de Raad met betrekking tot windturbines. In deze noot wordt onderzocht of boven een bestemmingsgebied hangende, draaiende of zwevende constructies dienen getoetst te worden aan de onderliggende bestemmingsgebieden.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Meindert Gees
Meer tags?