18/01/2021

Jan Beleyn spreekt over woonuitbreidingsgebieden (PUC KU Leuven - Spits Vastgoed, webinar, 10 februari 2021)

Jan Beleyn staat kort stil bij de actuele ontwikkelingsmogelijkheden in woonuitbreidingsgebieden en bespreekt het voorstel van decreet dat nu voorligt. Hij onderzoekt wat dit voorstel van decreet zou kunnen betekenen voor lopende en geplande projecten in woonuitbreidingsgebied. De volledige folder vindt u hier .

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Jan Beleyn
Meer tags?