11/02/2022

Isabelle Verhelle publiceert noot over planschade (TROS)

In het tussenvonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 4 december 2020 wordt een planschade-eis van een gedupeerde eigenaar behandeld. De dagvaarding werd ingesteld na bestemmingswijziging van de gronden van de eigenaar via een gewestelijk RUP van woonuitbreidingsgebied – met nadere invulling met een BPA tot o.m. woonerf – naar bosgebied.

De planschaderegeling is, zoals bekend, vaste klant bij de hoogste rechtscolleges, waarbij enkele arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie – hoewel niet nadrukkelijk vermeld – een impact hebben op deze tussenbeslechting.

Hierbij komt nogmaals de 50-meterregel in het vizier. Het vonnis vormt een belangrijke houvast om de decretale 'lacune' voor planschade in woongebied na de eerste 50 meter vanaf de rooilijn te counteren.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Isabelle Verhelle
Meer tags?