09/09/2022

Isabelle publiceert artikel over milieuheffing (STORM 2022, nr. 2, 10)

Isabelle Verhelle neemt een milieuheffingsvonnis onder de loep in het artikel “Milieuheffing lozing afvalwater via rechtbank geloosd: koren op de molen van de mouterij”. Op het snijpunt van het milieu- en het fiscaal contentieux oordeelt de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent – maar liefst 17 jaar na de lozingsfeiten – in een eindvonnis van 6 mei 2022 dat een foutieve aangifte van een in het Antwerpse havengebied gevestigde grootschalige belastingplichtige mouterij niet gelijk te stellen is met een ontstentenis van aangifte. Gevolg hiervan is dat de Vlaamse Milieumaatschappij geen ambtshalve aanslag kon vestigen en ruim anderhalf miljoen euro plus de wettelijke interesten moet terugstorten aan het bedrijf.
Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Isabelle Verhelle Milieuheffingen Vlaams omgevingsrecht
Meer tags?