14/08/2020

Geen herstel, wel vernietiging van stedenbouwkundige omgevingsvergunning

De Raad voor Vergunningsbetwistingen meent dat een buur zijn belang, zijn 'recht' op vernietiging van de (regulariserende) stedenbouwkundige omgevingsvergunning op het naastgelegen perceel niet verliest na verwerping van de private herstelvordering door het hof van beroep. Ook niet als het hof oordeelde dat er in hoofde van de eisende buur sprake was van rechtsmisbruik omdat er geen of alvast geen noemenswaardige stedenbouwkundige nadelen bestaan. Ook niet nadat het Hof van Cassatie deze uitspraak bevestigt.

En zo blijft deze tienjarige procedurecarrousel verder draaien. Wie is er in godsnaam daarmee gediend?

Referentie: RvVb 29 juli 2020, nr. RvVb-A-1920-1064 (PUB 502319-6)

Meer tags?