30/09/2016

Aangepast Vrijstellings- en Meldingsbesluit in werking sinds 29 september 2016!

Sinds gisteren, 29 september 2016, is het aangepaste Vrijstellingsbesluit en Meldingsbesluit in werking. 

Middels het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 werden onder meer volgende handelingen vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht:

- elektrische laadpalen
- het plaatsen van glasbollen, kledingcontainers, etc. 
- het plaatsen van ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning (hoogte max. 3 meter)
- het vellen van bomen (in bepaalde omstandigheden)

Lees de integrale tekst van het aangepaste Vrijstellingsbesluit hier

Volgende handelingen werden middels het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 meldingsplichtig - in plaats van vergunningsplichtig - gemaakt:

- het tijdelijk laten inwonen van mensen die asiel kregen
- het tijdelijk laten inwonen van mensen wiens woning onbewoonbaar werd door onvoorziene omstandigheden

Lees de integrale tekst van het aangepaste Meldingsbesluit hier

Meer tags?