27/04/2022

Over de rol van de veiligheidscoördinator in het bouwproces

Om het risico op (arbeids)ongevallen in de bouwsector te verminderen moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

Een ongeluk is echter snel gebeurd en dan wordt er ook weleens naar de veilgheidscoördinator gewezen als (mede)verantwoordelijke.

De discussie spitst zich dan vaak toe op de concrete rol van de veiligheidscoördinator in het coördinatieproces.

In een vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper van 25 april 2022 werd bevestigd dat het niet de taak is van de veiligheidscoördinator om de leiding van de werf op zich te nemen.

Het is daarnaast ook van belang dat informatie over eventuele gevaarlijke situaties op de werf onmiddellijk wordt doorgegeven aan de veiligheidscoördinator.

Van een veiligheidscoördinator kan dus niet worden verwacht dat hij "pro-actief" optreedt.

De rechtbank wees er - terecht - op dat de hoofdzakelijke actoren op een werf, zoals de bouwheer/bouwpromotor, de architect en de (onder)aannemer(s) m ter zake hun verantwoordelijkheid moeten nemen en risico's tijdens het verloop van de werf dienen te melden aan de veiligheidscoördinator. Men kan de verplichting tot melding van die gebeurlijke risico's niet afschuiven op "de niet door hen ingelichte veiligsheidscoördinator".

Hiermee wordt de rol van de veiligheidscoördinator duidelijk en scherp gesteld. Een veiligheidscoördinator is geen politieagent en om zijn job naar behoren te kunnen uitoefenen dient hij op afdoende wijze te worden geïnformeerd over de voortgang van de werf en gebeurlijke risico's die zich tijdens de bouwwerkzaamheden zouden voordoen.

Referentie: Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper, 25 april 2022 (PUB508613).

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Celine Van De Velde Jan Beleyn Vastgoed