02/01/2017

Meindert Gees publiceert artikel 'Omgekeerde medewerkingsplicht' van de burgerlijke rechter (noot onder RvS 15 juli 2015, nr. 231.961, Maes, TROS 2016, nr. 83, 175-180)

De burgerlijke rechter lijkt zich te vergalopperen waar hij zich zonder elk voorbehoud uitspreekt over een materie die rechtens toekomt aan de vergunningverlenende overheid. In de Grondwet wordt een medewerkingsplicht vooropgesteld voor de overheid waardoor deze dient mee te werken aan de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Ten aanzien van de burgerlijke rechter bestaat geen dergelijke grondwettelijke verplichting. Wel zou er in dit opzicht gewaagd kunnen worden van een ‘omgekeerde medewerkingsplicht’, die zijn steun vindt in het principe van de scheiding der machten. Uit het door Meindert besproken arrest en de navolgende juridische beslissingen blijkt dat het met de voeten treden van dit principe nare gevolgen heeft voor de rechtsonderhorige.
Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Meindert Gees Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Meer tags?