13/11/2007

Nieuwe plan-MER-regels in het Vlaamse Gewestvanaf 1 december 2007

Vanaf 1 december 2007 wijzigt de reglementering aangaande milieueffectenrapportage over plannen en programma’s. Het wijzigingsdecreet van 27 april 2007 bepaalt trapsgewijs in drie fasen of een plan of programma MER-plichtig is:• In een eerste fase wordt nagegaan of het effectief om een “plan” of “programma” gaat. Zo worden bijvoorbeeld masterplannen en strategische plannen van de MER-plicht uitgesloten.• In een tweede fase wordt nagaan of de plannen en programma’s “een kader vormen voor de toekenning van een vergunning”. Een ruimtelijk structuurplan, een afvalbeleidsplan en een mobiliteitsplan zijn bijvoorbeeld niet langer MER-plichtig.• In een derde fase wordt aan de hand van een aantal criteria een onderscheid gemaakt tussen van rechtswege MER-plichtige plannen en programma’s en de overige plannen en programma’s waarbij moet nagegaan worden of het plan of programma aanzienlijke milieueffecten teweegbrengt. Nieuw is ook dat de plan-MER zelf aan een openbaar onderzoek onderworpen wordt en niet alleen het plan of programma zelf.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Meer tags?