Publius Express 15-02-2022

Onleesbaar? Klik hier

Bewijslast in tuchtzaken

Miskenning van meldingsplicht van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten leidt enkel tot verlenging van termijnen in vernietigingsprocedures, niet in procedures bij UDN

Let op: houd als gemeente uw woord bij de beoordeling van kandidaten voor een gemeentelijk ambt

Administratieve lus dient niet om een termijnverlenging te bekomen

Nieuwe Publius referentie!

Isabelle Verhelle publiceert noot over planschade (TROS)


info@publius.be www.publius.be

Cogels-Osylei 61 2600 Antwerpen +32 3 270 33 50

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven