Publius Express 15-12-2020

Onleesbaar? Klik hier

Over het begrip 'verblijfplaats' in de zin van artikel 52 § 1 Vreemdelingenbesluit

#coronavirus (55) Lees hier het 'corona-arrest' van de Raad van State inzake erediensten

Dimarso-rechtspraak geldt niet buiten overheidsopdrachten

Jan Beleyn en Hanna Biebauw schrijven artikel in Storm: ‘Vastgestelde maxima zijn geen dogma bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening’.


info@publius.be www.publius.be

Cogels-Osylei 61 2600 Antwerpen +32 3 270 33 50

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven