Publius Express 01-12-2020

Onleesbaar? Klik hier

Geen halvering van de rechtsplegingsvergoeding bij gedeelde aansprakelijkheid

#coronavirus (54) Foto- en videobewijs bij corona-aanspraken in overheidsopdrachten

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij foutieve lijnstelling

Grondwettelijk Hof bevestigt bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van State en de gewone kortgedingrechter bij UDN-procedures inzake overheidsopdrachten

Vlaamse Regering keurt het voorontwerp van decreet tot optimalisatie van de procedures voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges goed!

Celine Van De Velde behaalt getuigschrift 'Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken'.


info@publius.be www.publius.be

Cogels-Osylei 61 2600 Antwerpen +32 3 270 33 50

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven