Publius Express 15-03-2018

Onleesbaar? Klik hier

Een verworpen milieustakingsvordering maakt een later beroep bij de Raad van State niet onontvankelijk

Nieuwe richtlijnen voor het beoordelen van sloopaanvragen van vastgestelde gebouwen op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed

Inwerkingtreding omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen nabij?

Wel of geen schadevergoeding in overheidsopdrachten mogelijk zonder voorafgaande procedure voor de Raad van State?

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen treedt op 1 augustus 2018 in werking!

Vlaamse Overheid - Departement Landbouw & Visserij (2018)

Publius aanbevolen in Chambers 2018

Hulpverleningszone West-Vlaanderen (2018 - 2022)


info@publius.be www.publius.be

Cogels-Osylei 61 2600 Antwerpen +32 3 270 33 50

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven