Publius Express 15-07-2017

Onleesbaar? Klik hier

Dwangsom bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan

Een onwettigheid volstaat niet om de spoedeisendheid voor de Raad van State te verantwoorden

Een onthouding om te benoemen is ook een voor vernietiging vatbare rechtshandeling

Dirk Van Heuven en Leandra Decuyper publiceren artikel 'Het decreet integraal handelsvestigingenbeleid. Een (r)evolutie' (T.Gem. 2017 nr.2, 78-89)

Steve Ronse en Michiel Descheemaeker publiceren noot 'Publieke en private erfdienstbaarheid van doorgang: niet helemaal hetzelfde' (TROS 2017, afl. 85, 41-49)


info@publius.be www.publius.be

Cogels-Osylei 61 2600 Antwerpen +32 3 270 33 50

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven