Publius Express 15-05-2017

Onleesbaar? Klik hier

Aankondiging openbaar onderzoek meest kwetsbare waardevolle bossen

Leidraad integraal handelsvestigingsbeleid voor lokale besturen beschikbaar

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren gepubliceerd

Pachter heeft geen recht van voorkoop in geval van verkoop aan een overheid voor doeleinden van algemeen belang

Komt er binnenkort een gewestelijke verordening over publiciteitsinrichtingen?

And now something different: Droppiloot mag niet landen zolang niet alle parachutisten geland zijn


info@publius.be www.publius.be

Cogels-Osylei 61 2600 Antwerpen +32 3 270 33 50

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven