Publius Express 01-04-2017

Onleesbaar? Klik hier

Binnenkort geen beroepsmogelijkheden meer tegen omgevingsvergunning indien geen bezwaar werd ingediend lopende het openbaar onderzoek?

Moet inzameling textielafval aanbesteed worden? (bis)

Vanaf 1 april 2017 is de VME verplicht haar syndicus te laten registreren in de KBO!

Ontstemde Raad van State verplicht overheid om milieuvergunning te verlenen

Cluster ROWEM. Actualiseren en screenen van bijzondere plannen van aanleg voor de stad Aalst (2017-)

PPS Stad Aalst Esplanadeplein - Opmaak bestek, begeleiding van de gunning en opvolging van de realisatie van de parkeergarage (2017-)


info@publius.be www.publius.be

Cogels-Osylei 61 2600 Antwerpen +32 3 270 33 50

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven