Publius Express 01-11-2016

Onleesbaar? Klik hier

Heeft de verhuurder van een handelsgeheel geen belang om bij de Raad van State op te komen tegen een concurrerend handelsgeheel?

Wanneer mag je als verzoekende partij een replieknota neerleggen in een schorsingsprocedure (ook bij UDN) bij de Raad van State?

Een materiële vergissing in het Belgisch Staatsblad aangaande de volmacht om een overheidsopdracht te ondertekenen is niet dodelijk

Tweede winnaar Kortrijk Heritage Architectuurprijs bekend!

Günther L’heureux schrijft noot ‘Milderende maatregelen, compenserende maatregelen en (autonome) instandhoudingsmaatregelen: what’s in a name?’ (MER 2016, nr. 3, 235-248)

Kunst bij Publius Kortrijk

Publius aangesteld als advocaat in vreemdelingenzaken door de stad Mechelen (2016-).


info@publius.be www.publius.be

Cogels-Osylei 61 2600 Antwerpen +32 3 270 33 50

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven