Overheidsrecht is wat we doen! 
Al onze mensen hebben een gedegen opleiding en ervaring in het publiek recht of, om het met een gemakkelijker woord te zeggen, in het overheidsrecht.

We behandelen zodoende dossiers voor of tegen de overheid, dan wel dossiers over beslissingen van een overheid.

In de linkerkolom zie je wat overheidsrecht inhoudelijk inhoudt. Dit is geen alomvattende lijst.  We doen bijvoorbeeld ook dossiers over subsidies en over alle denkbare erkenningen, vergunningen, toelatingen en benoemingen.  We kennen het Europees en het internationaal recht daar waar het het overheidsrecht raakt (bv. bij de Dienstenrichtlijn of milieueffectenrapportage). Procures voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en administratieve rechtbanken kunnen over de meest uiteenlopende aangelegenheden gaan, van afstamming over mediarecht tot de aanstelling van magistraten.  En we hebben ook heel wat ervaring in het schrijven van wetgeving en reglementen.

We hebben een uitgesproken specialisatie in overheidsstrafrecht. Daarmee bedoelen we niet alleen dossiers over stedenbouw- of milieumisdrijven, maar ook zaken over bijvoorbeeld belangenneming of corruptie.

Onze grijze zone is het vastgoedrecht.  We willen onze klanten (promotoren, ontwikkelaars, architecten, ...) niet enkel adviseren over ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige vergunningen, maar ondersteunen hen ook in vastgoedcontracten en vastgoedgerelateerde procedures.

Als je dossier buiten onze specialisatie valt sturen we je in principe door naar een andere specialist.  Dat is anders als het gaat om een complex dossier, waarin tal van specialisaties aan bod komen.  Dan werken we graag samen met andere specialisten in een multisciplinair verband.