Departement Omgeving - Opdracht stedenbouwkundige lasten (2018)

Atelier Romain en Publius slaan opnieuw de handen in elkaar. Samen met Rebelgroup werden zij aangesteld door het departement Omgeving om de inzet van lasten bij omgevingsvergunningen te optimaliseren en de drempelvrees voor het instrument vooral bij minder bestuurskrachtige gemeenten weg te nemen. Atelier Romain die de lead neemt heeft een sterke ruimtelijke know how en is vertrouwd met de opmaak en visualisering van dergelijke kaders/draaiboeken die zich richten op (lokale) overheden. Rebelgroup focust op de principes die aan de basis liggen van de economisch onderbouwing van lasten vanuit een vastgoedlogica. Publius zal waken over juridische aspecten van de studie.

Stad Aalst - opmaak ontwikkelingskader 'De Kaaien' (2018)

De stad Aalst heeft een nieuwe opdracht gegund aan Publius en Atelier Romain. In augustus zal het team het ontwikkelingskader voor het projectgebied ‘De Kaaien’ vertalen in de nodige juridische en planologische instrumenten. Dit betekent concreet dat zij in de pen zullen kruipen om een stedenbouwkundige verordening, een rooilijnenplan en, eventueel, tevens de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de deelsite ‘Pierre Korneliskaai’ uit te werken.