12/01/2017

Roel Meeus publiceert over lage-emissiezones (T.Gem. 2016, 245-254)

In de 4e en laatste aflevering van het Tijdschrift voor gemeenterecht van 2016 heeft Roel een artikel gepubliceerd over ‘Gemeenten en lage-emissiezones’. In dit artikel bespreekt Roel het Vlaams regelgevend kader dat de gemeenten de mogelijkheid biedt om een lage-emissiezone in te voeren op hun grondgebied. Het artikel gaat ook dieper in op de eerste lage emissiezone van Vlaanderen die op 1 februari 2017 in werking treedt in de Antwerpse binnenstad.

Blog Publius Nieuws
Tags Milieurecht, Roel Meeus
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
28/07/2015

Nieuwe Publius-referentie! Operationele aanbevelingen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op basis van arresten van de Raad van State'

De studieopdracht ‘Operationele aanbevelingen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op basis van arresten van de Raad van State’, uitgeschreven door De Vlaamse Overheid, beleidsdomein RWO, werd gegund aan Publius en diens onderaannemer SumResearch. Het doel van de opdracht bestond er in het bestaande overzicht van de Raad van State te actualiseren en concrete aanbevelingen te formuleren voor het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Publius nam het rechtspraakonderzoek voor zijn rekening en deed hiervoor een beroep op Roel Meeus. Deze opdracht had een looptijd van 6 maanden.

Blog Publius Nieuws
Tags Roel Meeus
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags