15/10/2015

Steve Ronse, Deborah Smets en Thomas Quintens publiceren artikel ‘Decreet complexe projecten’ (TROS, 2015, nr. 78, p 155)

Op 1 maart 2015 is het Decreet Complexe Projecten in werking getreden. Met dit proceduredecreet wil de Vlaamse Regering voorzien in een integrale en overkoepelende procedure waardoor de legistieke leemte, waarmee ontwikkelaars in het verleden geconfronteerd werden, wordt opgelost. Flexibiliteit wordt vooropgesteld, zonder evenwel afbreuk te doen aan de inspraakmogelijkheden en rechtsbescherming van derden. De auteurs bespreken in het bijzonder voor wie de procedure openstaat, de verschillende beslissingsfases, het verval van het voorkeurs-en projectbesluit, de beroepsmogelijkheden en handhaving.

Blog Publius Nieuws
Tags Deborah Smets, Steve Ronse, Thomas Quintens
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
11/03/2014

Publius groeit

Thomas Quintens vervoegt dit voorjaar onze Kortrijkse vestiging en zal zich toeleggen op het klassiek administratief recht

De komst van Thomas zorgt ervoor dat het aantal Publius-advocaten sinds 2007 meer dan verdrievoudigd is

Blog Publius Nieuws
Tags Thomas Quintens
Stel hier je vraag bij dit blogbericht