10/06/2011

Sofie Logie spreekt op studienamiddag inzake lokale en regionale belastingen(Vanden Broele, Gent, 16 juni 2011)

Wat leert u in deze opleiding?

- Opfrissing van de beginselen van behoorlijk bestuur, met bijzondere  aandacht voor het gelijkheidsbeginsel- Toelichting van de recente rechtspraak

De opleiding wordt rijkelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Interesse? Klik hier.

http://www.uitgeverijvandenbroele.be/pages/opleidingDetail.aspx?dagPK=400&cyclusPK=218&ID=20090824142109Z

Blog Publius Nieuws
Tags Lokale belastingen, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
08/05/2011

Sofie Logie publiceert artikel: "De wettelijke regeling inzake prijsherziening: een absoluut principe of aan herziening toe?" (Jaarboek Overheidsopdrachten 2010, EBP, 859-910)

De prijs van een overheidsopdracht is doorgaans bepaald op forfaitaire wijze, waardoor de risico’s voor eventuele uitvoeringsmoeilijkheden in principe bij de inschrijvers worden gelegd.

Artikel 13 van de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) bepaalt dat de prijs herzienbaar is in functie van bepaalde economische of sociale factoren voor zover dit voorzien is in het bestek of in de overeenkomst.Op grond van artikel 16 § 2 AAV kunnen partijen om een herziening van de overeenkomst verzoeken in het geval dat de evolutie van de prijzen beschouwd moet worden als een onvoorziene omstandigheid.Sofie stelt vast dat vaak noch artikel 13 AAV noch artikel 16 AAV het gewenste effect hebben.

Blog Publius Nieuws
Tags Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/04/2011

Persmededeling. Publius zet de expansie voort. Nieuw kantoor te Antwerpen. Nieuwe partner in Brussel

Nieuwe Publius-vestiging in Antwerpen.

Publius zet een belangrijke stap in zijn expansiepolitiek. Het is de managing partner van Publius, Dirk Van Heuven, zelf die sedert 15 april 2011 de derde vestiging leidt van dit jonge advocatenkantoor in Antwerpen aan de Cogels Osylei (61). Binnenkort wordt hij vergezeld wordt door 2 medewerkers die hem vanuit Kortrijk volgen.  Dirk Van Heuven blijft wel bijkantoor houden in Kortrijk en Brussel.

Dirk Van Heuven:

“Na meer dan 25 jaar keer ik terug naar mijn Antwerpse roots.  Voor Publius was Antwerpen van meetaf aan een belangrijke target.  Als snelgroeiend nichekantoor in publiek recht en de publieke sector kon de metropool natuurlijk niet ontbreken.  We geloven rotsvast dat onze no nonsense stijl,  onze correcte prijszetting en onze onberispelijke kwaliteit ook in deze streek zullen aanslaan.” 

Günther L’heureux nieuwe Brusselse Publius-vennoot.

Günther L’heureux, ex-VWEW, gespecialiseerd in energierecht, neemt vanaf 1 mei 2011 de leiding waar van de Brusselse Publius vestiging aan de Wetstraat.

Günther:

“De reputatie en de ambitie van Publius spraken me erg aan.  Ik kijk ernaar uit om onze Brusselse vestiging aan de Wetstraat verder uit te bouwen.  We zijn al in gesprek met kandidaten om ons te vervoegen”.

Ook Kortrijk groeit verder.

Amper enkele maanden nadat 2 nieuwe partners werden aangesteld (Jan Beleyn en Sofie Logie) blijft het Kortrijkse Publius kantoor niet achter. Twee nieuwe medewerkers werden aangeworven, zodat aldaar 7 advocaten actief zijn.  Daarmee is Publius wellicht West-Vlaamse marktleider in publiek recht.

En zo timmert Publius verder aan de ambitie om “de referentie in publiek recht en de publieke sector” te worden….

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Jan Beleyn, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht