28/02/2019

Jan Beleyn en Merlijn De Rechter publiceren noot ‘Een sociale last schrap je (toch) niet zomaar’ (STORM 2019, nr. 1, 1-4)

Zoals reeds aangekondigd in een eerdere blog verscheen onlangs het eerste exemplaar van het nieuwe juridische tijdschrift STORM.

Jan en Merlijn publiceerden hierin de noot ‘Een sociale last schrap je (toch) niet zomaar’, bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 10 oktober 2017 (nr. A/1718/0132).

In de noot bespreken Jan en Merlijn het – moeilijke – onderscheid tussen voorwaarden en lasten in het vergunningencontentieux. Met een last wil men in principe het voordeel dat wordt verleend aan de begunstigde van een vergunning ook ten goede laten komen aan de gemeenschap, terwijl een voorwaarde dient om een vergunning in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening te maken. Rekening houdend met dit onderscheid werd in het verleden door diverse rechtelijke instanties steeds beargumenteerd dat enkel een administratief en jurisdictioneel beroep kan ingesteld worden tegen die last (zodat de vergunning niet in zijn totaliteit opnieuw beoordeeld dient te worden). De Raad stelde in dat arrest dat dit niet altijd zomaar besloten mag worden.

30/04/2018

Meindert Gees spreekt op studiedag Vlaams grondbeleid en regelgeving (24 mei 2018, Brussel, EBP)

Meindert legt zich toe op een aantal FAQ over de Codextrein:

- Het vergunnen van meergezinswoningen als in de verkaveling onder bestemming “eengezinswoning” staat: kan dat ? Onder welke voorwaarden?
- Wanneer is een bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig?
- Kan er worden afgeweken van vb. de ingekleurde bouwzones, bouwvrije stroken op het verkavelingsplan?
- Kan er afgeweken worden van specifieke bestemmingsvoorschriften van BPA’s? Wanneer?

Het volledige programma leest u hier.

Blog Publius Nieuws
Tags Meindert Gees, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/09/2017

Openbaar onderzoek GBP: de ondergrondse noord-zuidverbinding voor het openbaar vervoer

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil veranderingen aanbrengen aan het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), om de aanleg mogelijk te maken van een ondergrondse noord-zuidverbinding voor het openbaar vervoer tussen Haren en Vorst. In dat kader wordt er van 1 september tot en met 30 oktober 2017 een openbaar onderzoek gehouden naar het ontwerp en het bijbehorende milieueffectenrapport (MER). Klik hier voor meer info.