01/12/2016

Sofie spreekt op 5de studiedag Overheidsopdrachten georganiseerd door Escala op 9 december 2016 te Nazareth

Ze bespreekt hierbij de nieuwe regelgeving in verband met concessies. De nieuwe richtlijn 2014/23/EU voorziet in een volledig afzonderlijke regeling voor zowel de concessie van openbare werken als de concessie van openbare diensten. De beide vormen worden nu samen geregeld en worden voorzien van hun eigen, duidelijke gunningsregels. De Belgische wetgever regelt de omzetting van deze richtlijn in een gloednieuwe wet, waarvan Sofie de regels graag met u overloopt.

Blog Publius Nieuws
Tags Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
05/09/2016

Sofie spreekt op studiedag 'Overheidsopdrachten voor KMO's' (Roeselare, Syntra, 5 oktober 2016)

In deze opleiding verduidelijken we voor u de wetgeving en de praktijk: waar zoekt u interessante overheidsopdrachten voor uw bedrijf, wat is de procedure om een offerte in te dienen, hoe kan u wettelijk de nodige vragen stellen en informatie bekomen (van de AO) om uw offerte op te bouwen, wat als een overheid u contacteert nog voordat een bestek werd gepubliceerd, aan welke regels dient de overheid zich te houden (transparantie, gelijkheid, ...), hoe kan u reageren als zaken volgens u niet correct zijn verlopen, ...

Blog Publius Nieuws
Tags Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
12/07/2016

Dirk Van Heuven schrijft artikel ‘De formule Flamme : een relikwie?’ (Jaarboek overheidsopdrachten 2016)

In het nieuwe jaarboek 2015-2016 is Dirk weer van de partij (ditmaal samen met Frederik Van Camp). Hij bespreekt de recente rechtspraak over de bekende (beruchte) formule Flamme en komt tot de conclusie dat de formule Flamme als forfaitaire begrotingsmethode van de algemene administratiekosten niet morsdood is, maar steeds meer gecontesteerd wordt als het gaat om grote schadeaanspraken.Lees hier meer over het jaarboek.