14/09/2017

Jan Beleyn en Michiel Descheemaeker publiceren noot 'Voortschrijdend inzicht en artikel 159 GW: een gevaarlijke cocktail’ (TOO 2017, nr. 2, 181-183)

In deze noot bespreken Jan en Michiel een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde. De rechter diende zich uit te spreken over een onteigening om een uitbreiding van een industrieterrein te kunnen realiseren, waarbij voordien het ruimtelijk uitvoeringsplan waarmee een stuk agrarisch gebied werd herbestemd tot lokaal bedrijventerrein reeds onsuccesvol aangevochten werd voor de Raad van State. Voor de onteigeningsrechter wordt artikel 159 GW nu 'losgelaten' op het RUP waarbij tien jaar na de goedkeuring van het RUP en na het arrest van de Raad van State het RUP alsnog onwettig wordt bevonden. Artikel 159 GW wordt in de noot dan ook kritisch gekaderd en benaderd.

29/06/2017

Meindert Gees spreekt op Rechtsdag Confocus (Edegem, 29 augustus 2017)

Meindert Gees spreekt op de Rechtsdag van Confocus op dinsdag 29 augustus 2017 te Edegem. Diverse domeinen komen er aan bod: ondernemingen in moeilijkheden, verzekeringsrecht, strafrecht, administratief recht. Meindert zal het hebben over het nieuwe Vlaamse onteigeningsdecreet. Inschrijven kan via www.rechtsdagen.be waar ook het programma kan geraadpleegd worden.

Blog Publius Nieuws
Tags Meindert Gees, Onteigeningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht